Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

VoteMama TUT

Văn hóa 6K

1. Không sợ bẩn tay
- Lúc cấp bách thì việc gì cũng phải làm

2. Không sợ cái mới
- Càng làm việc mới thì càng biết nhiều

3. Không sợ dẫm bẩn
- Dẫm xong rùi thì càng có nhiều kinh nghiệm

4. Không đòi đường đẹp
- Hãy cùng xây đường

5. Không đắn đo
- Để xoáy liên tục, làm bản thử nghiệm nhanh nhất có thể

6. Không rạch ròi
- Làm thêm việc của cả đồng nghiệp để đảm bảo đạt được mục tiêu