Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

@kiennt.01

Bí quyết để có được những mối quan hệ tốt

Thế giới giống như một tấm gương. Hầu hết những vấn đề chúng ta gặp phải với người khác phản ánh những vấn đề của chúng ta.
Chúng ta không phải đi ra ngoài và cố công thay đổi tất cả mọi người. Khi chúng ta nhẹ nhàng thay đổi vài ý tưởng của chúng ta, các quan hệ của chúng ta sẽ tự động cải thiện.