Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Bạn phải yêu thương bản thân trước rồi mới có thể yêu thương được người khác.
Khi chúng ta không thích bản thân thì chúng ta có xu hướng ghét người giỏi hơn chúng ta.