Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Câu hỏi là câu trả lời

Định luật hệ quả: Mở rộng mối quan hệ

Bạn càng có nhiều mối quan hệ, số người mua hàng sẽ càng nhiều - càng thực hành nhiều lần, bạn càng thành thục trong việc giới thiệu và bán hàng.
Hãy chào mời thật nhiều người.