Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Câu hỏi là câu trả lời

Định luật hệ quả: Thành Công

Thành công là một trò chơi - càng chơi nhiều lần, càng thắng nhiều lần. Số lần chiến thắng của bạn càng nhiều bao nhiêu thì sự thành công của bạn càng lớn bấy nhiêu.