Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

Sáng Tạo

ĐỊNH NGHĨA VỀ SÁNG TẠO CỦA HERBERT SIMON

"Bất kỳ ai cố thay đổi một trạng thái nào đó cũng là một nhà sáng tạo. Nói cách khác bạn không cần phải có bằng thạc sĩ về nghệ thuật để làm công việc sáng tạo. bạn chỉ cần tìm ra trạng thái bạn phải cải thiện và sau đó thực hiện quá trình sáng tạo. Tất nhiên, mô tả này hoàn toàn phù hợp với kiến trúc sư, nghệ sĩ, nhà soạn nhạc, đạo diễn phim kỹ sư, v.v song nó áp dụng cho cả bác sĩ, nhà khoa học, nhà tâm lý học, điều tra viên nhà chiến lược quân đội, các nhà quản lý chuỗi cung ứng, nhà hoạch định chính sách quản cáo và nhà quản lý cơ sở sản xuất. nó áp dụng với tất cả các nhà lãnh đạo bởi lãnh đạo là hành động biến chuyển con người từ trạng thái vốn có sang trạng thái đã được cải thiện." (Herbert Simon)