Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

@kiennt.01

Nếu anh hay hơn tức là tôi dở hơn

Khi đã thôi không so sánh bản thân với người khác, chúng ta giải phóng bản thân để khen tặng và khuyến khích người khác.
Chúng ta sẽ không còn suy nghĩ theo kiểu: "Cô có cái áo khoác đẹp hơn tôi, có bằng cấp hơn tôi, có xe đẹp hơn tôi hay có anh bạn đẹp trai mà tôi không có. Như thế là cô hơn tôi"