Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

@kiennt.01

Những người khoác lác lo lắng là nếu họ ngừng quảng cáo thành tích của bản thân thì thế giới sẽ nhìn thấy cái "thật" của họ

Những người luôn bộc lộ sự tự tin giả tạo "Tôi thật tuyệt vời" là người luôn nhìn vào gương khi đang dự tiệc, họ thật ra đang cố gắng thuyết phục chính họ.
Họ cảm thấy dễ đổ vỡ đến nỗi không thể thú nhận bất kì yếu kém nào trước mọi người.
Chúng ta chỉ nên quan tâm đến việc làm sao để yêu thương bản thân mà không trở thành kẻ khoác lác. Đó là sự tự tin không cần lên tiếng, sự tự hào đi đôi với sự bình thản bên trong và óc hài hước thú vị.