Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Khởi nghiệp tinh gọn

Quan điểm về giá trị

Giá trị là đem đến lợi ích cho khách hàng. Tất cả những thứ khác là phí phạm, cần được loại bỏ để tiết kiệm.
Lắng nghe khách hàng dùng thử sản phẩm là cần thiết. Nhưng hỏi khách hàng họ muốn gì là không hợp lý vì phần lớn khách hàng không biết họ muốn gì cho đến khi họ thấy nó.