Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

@kiennt.01

Tôi vẫn không tin là tôi nên thích bản thân tôi?

Nếu anh ta không thích chính anh ta thì đừng mong là ai đó sẽ thích anh ta.
Những người không yêu thích bản thân có thể tôn thờ người khác bởi vì tôn thờ làm cho ai đó vĩ đại còn bản thân chúng ta nhỏ nhoi đi. Họ có thể ngưỡng vọng người khác vì nó lấp đi yêu cầu về cảm giác không hoàn thiện bên trong của họ.
Nhưng họ không thể yêu thương người khác vì tình yêu thương là một sự khẳng định khả năng tồn tại và chịu đựng của mỗi chúng ta.
Nếu bạn không có thì không thể dâng tặng cho ai được.