Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

@kiennt.01

Yêu thương bản thân là chấp nhận tất cả những gì thuộc về mình

Yêu thương bản thân không phải là khoác lác với cả thế giới. Đây là vấn đề chấp nhận bản thân - cả cái tốt đẹp và cái thiếu sót của bản thân.
Để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp, bạn phải chọn làm người bạn tốt nhất của chính mình trước.