Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

@kiennt.01

7 Đặc điểm của một nhóm làm việc hiệu quả - Nguyên tắc FERFORM

1. Có mục đích rõ rệt (Purpose and Values) 
- Nhóm toàn tâm đạt được mục đích chung đã đặt ra. Mọi thành viên đều biết rõ việc phải làm và tầm quan trọng của công việc ấy.
- Những giá trị hướng đến và chuẩn mực chung sẽ giúp nhóm gia tăng tính thông nhất, chất lượng làm việc và có tinh thần hợp tác.
- Các mục tiêu cụ thể của nhóm phải rõ ràng, mang tính thử thách, được thông qua bởi các thành viên của nhóm và không xa rời mục đích chung của công ty.
- Những chiến thuật để đạt được mục tiêu cũng phải rõ ràng và được nhóm thông qua
- Vai trò của từng cá nhân cụ thể, để mỗi thành viên đều hiểu được mối quan hệ giữa cá nhân họ và mục tiêu của nhóm.

2. Được tiếp thêm sức mạnh (Empowerment)
- Những mục tiêu, chuẩn mực và chính sách của nhóm sẽ thúc đảy sáng kiến, sức sáng tạo và sự tham gia nhiệt tình của mọi người.
- Những thông tin liên quan đến tình hình kinh doanh và liên quan đến công ty phải luôn được cập nhật cho nhóm.
- Nhóm có quyền hạn nhất định trong việc hành động và đưa ra quyết định.
- Công tác hướng dẫn, sắp xếp và huấn luyện phải được thực hiện để hỗ trợ cho sự phát triển của cá nhân và nhóm.
- Nhóm phải gắn kết với sự phát triển và tiến triển liên tục của các thành viên.

3. Có quan hệ giao tiếp tốt (Relationship and Communication)
- Những ý tưởng, ý kiến đóng góp, cảm nhận và quan điểm khác nhau của các thành viên phải được khích lệ và xem xét.
- Các thành viên trong nhóm tích cực lắng nghe nhau để thấu hiểu sự việc thay vì phán xét nhau
- Các thành viên được trang bị các phương pháp giải quyết xung đột và hoà giải.
- Những khác bệt về văn hoá như giới tính, tuổi tác, ... phải được tôn trọng.
- Những ý kiến chân thành, thể hiện sự quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên sẽ giúp họ nhận ra đâu là thế mạnh và đâu là điểm yếu cần phải khắc phục của mình.

4. Có sự linh hoạt (Flexibility)
- Các thành viên tự nguyện chia sẻ trách nhiệm trong việc phát triển và lãnh đạo nhóm.
- Cả nhóm hoàn toàn có khả năng đương đầu với mọi thử thách bằng cách sử dụng các năng lực độc đáo sẵn có và sức mạnh chung của mọi thành viên.
- Các thành viên trong nhóm sẵn lòng hướng dẫn và hỗ trợ nhau khi cần.
- Nhóm sẵn sàng tìm kiếm những phương pháp làm việc khác nhau và điều chỉnh cho thích ứng với mọi thay đổi.
- Những mạo hiểm có tính toán kỹ lưỡng luôn được khích lệ. Những sai lầm được xem như bài học kinh nghiệm để trưởng thành.

5. Có năng suất làm việc tối ưu (Optimal Performance)
- Nhóm liên tục đạt được những thành tựu quan trọng, công việc được hoàn tất đúng thời hạn.
- Nhóm đáp ứng được những tiêu chuẩn cao về năng suất và chất lượng.
- Nhóm luôn học hỏi từ thất bại và hướng đến sự tiến bộ liên tục.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định được sử dụng hiệu quả để nhóm có thể vượt qua các khó khăn và phát huy tính sáng tạo.
Nhóm nỗ lực hợp tác tốt với nhóm khác, với các điểm bán hàng và với khách hàng.

6. Có sự công nhận và trân trọng các thành quả đã đạt được (Recognition and Appreciation)
- Mọi thành quả của nhóm hay thành viên trong nhóm đều được trưởng nhón và các thành viên khác ghi nhận.
- Các thành viên của nhóm luôn ý thức gắn liền thành quả cá nhân với nhiệm vụ chung của cả nhóm.
- Sự đóng góp của nhóm được đánh giá và ghi nhận bởi các cấp lớn hơn.
- Mọi thành viên đều cảm nhận được đánh giá cao trong nhóm
- Nhóm luôn tổ hcuwsc các hoạt động ăn mừng mỗi khi gặp hái được thành công hoặc đạt được cột mốc học tập quan trọng.

7. Có tinh thần nhiệ huyết (Morale)
- Mỗi thành viên luôn tự tin và hăng hái trước nỗ lực của nhóm và quyết tân đạt được mục tiêu.
- Nhóm luôn khích lệ các thành viên làm việc chăm chỉ cũng như giải trí thư giãn.
- Trong nhóm luôn thể hiện bầu không khí tự hào và hài lòng về thành quả đạt được.
- Mọi người trong nhóm luôn tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau.
- Các thành viên phát huy tốt mối uqan hệ hỗ trợ và quan tâm, giúp đỡ nhau.