Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Khi chúng ta nghiêm túc với lời nói của mình thì:
- Người khác tin ta
- Chúng ta cân nhắc cẩn thận trước khi cam kết điều gì
Chúng ta tránh được nhiều tình huống nan giải hơn
- Chúng ta sẽ thích bản thân mình

Khi bạn không để ý đến điều mình đang nói thì những người khác sẽ không chú ý đến bạn.
Nếu bạn không tin mình thì người khác cũng không tin bạn.
Bạn có thể cảm nhận được sự thiếu cam kết của người khác thì ngược lại cũng vậy.

Những người khác luôn biết bạn là loại người nào.