Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

@kiennt.01

Bắt đầu với bất cứ nhóm nào ở bất kì giai đoạn nào

Khi chúng ta cảm thấy băn khoăn thì dù đó là nhóm mới toanh hay nhóm đã được thành lập từ lâu, hãy bắt đầu với phương pháp Chỉ Đạo.

Lý do và vì giả sử chúng ta xác định nhóm cấp thấp hơn so với trình độ phát triển thực sự của họ thì dù sao đi nữa, việc nới lỏng quản lý bao giờ cũng dễ dàng hơn thắt chặt quản lý.

Ngược lại, nếu như các bạn đặt ra trình độ phát triển của nhóm cao hơn thực tế của họ thì lúc ấy, bạn sẽ bắt đầu với phương pháp Hỗ Trợ và Khuyến Khích Tham Gia, nhưng sau đó lại chuyển sang thắt chặt quản lý và Chỉ Đạo.
Điều đó sẽ làm cho mọi người cảm thấy khó chịu dù bạn đang làm điều cần thiết phải làm.