Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

@kiennt.01

Chỉ cần bạn cho phép mình là đủ, không cần người khác phải công nhận

Hãy tự quyết định việc của mình. Đừng có xúc phạm người khác, nhưng nên trung thực với chính mình.

Nếu bạn cứ muốn giải thích về việc của mình thì hãy làm vậy khi bạn muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với ai đó, nhưng đừng làm vậy vì bạn muốn ai đó đồng ý với bạn.

Chỉ cần bạn cho phép mình là đủ, không cần ai công nhận.