Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Những người biết việc không đi tìm cái rắc rối nhưng khi bị tát vào mặt, họ tự hỏi: "Mình có cần thay đổi điều mình đang nghĩ và cái mình đang làm hay không? Làm sao để mình trở nên tốt hơn hiện tại?"
Người thất bại thì lờ đi những lời cảnh báo. Khi nhà sập xuống thì họ lại hỏi: "Tại sao điều này lại xảy đến với tôi?"