Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Con người ai cũng thích được công nhận. Nếu bạn học được cách nhìn ra điểm tốt của ai đó và khen ngợi họ thì họ sẽ cảm thấy vui sướng và bạn cũng vui theo.