Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

@kiennt.01

Hãy thoát khỏi những thói quen tầm thường và số đông

Kinh nghiệm và thành tích lớn nhất của chúng ta thường xuất phát từ việc bước ra khỏi những thói quen tầm thường và làm những gì số đông không làm.