Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Khả năng lãnh đạo cấp độ 5 (Từ tốt đến vĩ đại)

"Bạn có thể làm bất kỳ điều gì trong cuộc sống với điều kiện bạn đừng để ý ai là người hưởng công."
Harry S.Truman

Quá trình nghiên cứu những nhà lãnh đạo của những công ty vĩ đại

LEVEL 1: CÁ NHÂN CÓ NĂNG LỰC
Đóng góp tích cực thông qua tài năng, kiến thức, kỹ năng, và thói quen làm việc tốt

LEVEL 2: THÀNH VIÊN TRONG NHÓM CÓ ĐÓNG GÓP
Đóng góp năng lực bản thân vào việc đạt được những mục tiêu của nhóm và làm việc hiệu quả với những thành viên khác trong nhóm

LEVEL 3: GIÁM ĐỐC CÓ NĂNG LỰC
Tổ chức con người và nguồn tài nguyên hướng đến việc theo đuổi một cách hiệu quả và hợp lý các mục tiêu đã định trước.

LEVEL 4: NHÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ
Thúc đẩy sự tận tụy và theo đuổi nhiệt tình một tầm nhìn rõ ràng và thuyết phục, tạo động lực cho những tiêu chuẩn hoạt động cao hơn

LEVEL 5: NHÀ ĐIỀU HÀNH CẤP ĐỘ 5
Xây dựng sự vĩ đại bền vững thông qua sự kết hợp đầy nghịch lý giữa bản tính khiêm nhường và sự quyết tâm trong công việc.

Những nhà lãnh đạo cấp độ 5 hướng cái tôi ra khỏi cá nhân họ, đi vào mục đích lớn hơn là xây dựng công ty vĩ đại. Không phải những người lãnh đạo này không có cái tôi, hay không biết quan tâm đến bản thân mình. Thực tế, họ cực kỳ tham vọng - nhưng tham vọng của họ trước hết là vì công ty, chứ không vì bản thân