Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

@kiennt.01

Khi nào chúng ta học cách thay đổi?

Thời điểm duy nhất mà chúng ta học được cái gì đó là khi ta bị thúc từ phía sau.

Tại sao?
Bởi vì không phải thay đổi thì ai cũng thấy dễ chịu hơn. Vì thế chúng ta cứ làm những cái chúng ta quen cho đến khi tông vào một bức tường gạch.

Trong sức khỏe, khi nào chúng ta thay đổi chế độ ăn và tập thể dục?
Khi bác sĩ nói: "Nếu bạn không thay đổi cách sống thì bạn sẽ giết chết mình đấy!"
Ngay lập tức chúng ta thay đổi.

Trong quan hệ, khi nào chúng ta nói cho nhau biết đã quan tâm nhau thế nào?
Khi hôn nhân đã tan vỡ, khi gia đình ly tán?