Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

@kiennt.01

Người ta có thể chọn mình là người như thế nào

Người ta có thể chia con người thành 3 nhóm:
"Một số ít người làm cho việc gì đó xảy ra
Nhiều người khác thì nhìn sự việc xảy ra
Và những người còn lại thì không hề biết chuyện gì đã xảy ra"