Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

1. Nhóm làm việc hiệu quả là khi chính họ có thể giải quyết được những vấn đề phức tạp hơn, đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, có ý tưởng sáng tạo hơn và bản thân họ cũng cố gắng nhiều hơn để phát triển kỹ năng nghề nghiệp, phát huy sự tận tụy trong công việc so với khi họ làm việc một mình.

2. Mỗi nhóm có một nét đặc trưng riêng. Tất cả mọi người đều năng nổ, phức tạp và luôn thay đổi. Nhóm cũng hệt như một cá nhân riêng biệt, không ai giống ai cách xử sự và lối sống rất khác biệt.

3. Các nhóm khác biệt với nhau về
- Số lượng
- Mục đích
- Tính cách các thành viên
Quan trọng hơn là giai đoạn phát triển của nhóm.
Tất cả các nhóm đều trải qua những giai đoạn phát triển như nhau kể từ khi mới thành lập cho đến khi trở thành nhóm làm việc thuần thục và hiệu quả.

4. Định nghĩa nhóm trên cơ sở:
- Họ phải giao tiếp trực diện với nhau thường xuyên.
- Số lượng các thành viên khá ổn định từ 2-15 người.
- Cùng thực hiện một nhiệm vụ hoặc giải quyết một vấn đề.
- Họ có thể làm việc cùng một phòng ban hay thuộc các bộ phận khác nhau trong công ty.