Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Quan tâm có nghĩa là
(1) Xét mình ở cùng cảnh ngộ với người đối thoại
(2) Bỏ qua một bên kinh nghiệm cá nhân
(3) Nói: "Anh kể tôi nghe chuyện của anh đi"