Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

@kiennt.01

Tầm quan trọng của mục đích và nguyên tắc để nhóm làm việc hiệu quả

Điều duy nhất có khả năng kết nối mọi thành viên của nhóm một cách hữu hiệu nhất chính là chia sẻ niềm tin vào mục đích chung và cùng nhau tìm ra những phương thức đạt được mục đích đó.

Hai người dùng hai cây búa giống hệt nhau để đục những tảng đá gra-nit.
Khi được hỏi mình đang làm gì, người thứ nhất nói: "Tôi đang chẻ đá để kiếm sống". Cũng câu hỏi đó, người thứ hai lại trả lời: "Tôi muốn tạo nên một điều gì đó thật khác biệt. Tôi đang cùng mọi người xây một ngôi nhà thờ.

Mục đích sẽ truyền cảm hứng cho hành động và đem lại sự tận tụy trong công việc.