Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

@kiennt.01

Thật sự quan tâm và luôn nhìn thấy điểm tốt của người khác

Thầy Teddy biết cách khen ngợi học trò, biết cách khích lệ và quan tâm đến học sinh.

Thầy dùng những thẻ nhỏ làm phần thưởng cho cố gắng của học sinh và dùng ngôi sao màu vàng và tem thưởng cho cố gắng lớn hơn.

Thầy dành nhiều thời gian ghi nhận xét cho từng bài viết, nói cho học trò biết chúng giỏi ở điểm nào và cần cải thiện hơn ở chỗ nào, chứ không chỉ cho điểm hay xếp loại A, B.

Thầy làm được như vậy là vì thầy thật sự quan tâm, yêu quý mọi người và luôn tìm thấy điểm tốt ở người khác.