Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Lúc 4 tuổi, việc làm hài lòng mọi người rất quan trọng. Nếu người khác thích bạn thì mới cho bạn cái mà bạn muốn.

Nhưng mọi việc sẽ thay đổi. Khi bạn 45 tuổi thì bạn cần phải trở thành một người hiệu quả. Bạn chỉ có thể có được thứ mình muốn nếu là chính mình.

Bạn không nhất thiết phải làm vừa lòng tất cả mọi người. Thật ra, không phải là không cần mà nếu bạn cứ làm thế thì bạn vẫn chỉ là đứa trẻ 4 tuổi.