Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Từ tốt đến vĩ đại

Văn hóa kỷ luật

Khi bạn có trong tay những con người kỷ luật, bạn không cần phải có hệ thống cấp bậc. Khi bạn có tư tưởng kỷ luật, bạn không cần phải có hệ thống thủ tục. Khi bạn có được hành động kỷ luật, bạn không cần phải giám sát chặt chẽ.

Kết hợp được văn hóa kỷ luật với tinh thần dám nghĩ dám làm thì bạn đã có trong tay công thức đạt hiệu suất vĩ đại.