Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

@kiennt.01

Hướng dẫn các bước tổ hức cuộc họp đúng cách

Cuộc họp là một phần không thể thiếu trong công ty, giúp công việc trôi chảy hơn và duy trì văn hoá làm việc. Mọi người nắm bắt được tình hình tổng quan công việc và định hướng của công ty.
Tuy nhiên hầu hết mọi người phàn nàn về cách thức tổ chức cuộc họp của công ty vì nó làng phí quá nhiều thời gian của người tổ chức lẫn người tham dự.

1. Nguyên nhân
- Cuộc họp thiếu kế hoạch tổ chức
- Người tham gia chưa đủ nhiệt tình
2. Giải pháp
2.1 Chuẩn bị tổ chức cuộc họp
- Xác định mục tiêu và kết quả bạn mong muốn cho mỗi cuộc họp
- Cân nhắc xem có nhất thiết phải tổ chức không? Bởi vì bạn hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu và kết quả theo ý mình chỉ nhờ vài cuộc gặp mặt trao đổi, điện thoại hoặc email đơn giản.
- Xác đinh chủ đề và hình thức thảo luận phù hợp cho mỗi cá nhân dể đạt được mục tiêu và kết quả bạn mong muốn
- Ước lượng thời gian của cuộc họp, thời gian của mỗi người. Thông báo để mọi người phân bổ thời gian cho hợp lý.
- Mẫu phác thảo kế hoạch:
 + Thời gian bắt đầu
 + Thời gian kết thúc